Pojemo partizanske pesmi

Pojemo partizanske pesmi,
a to je premalo.
Vsak lahko poje partizanske pesmi,
medtem ko opravlja deložacije
in kulturne spomenike 
spreminja v nakupovalne centre.

Obsojamo totalitarizem.
Vsak lahko obsoja holokavst,
medtem ko na mejo postavlja
bodečo žico in begunce podi
v brezizhodnost, suženjstvo in smrt.

Podpiramo demokracijo.
Vsak se lahko podpiše
pod deklaracijo o človekovih pravicah
medtem ko briše ljudi iz registra prebivalcev
in jim odreče državljanstvo.

Sprejemamo drugačne!
Vsak lahko maha z mavrično zastavo
in snema selfije z junaki NBA
medtem ko v žepu stiska
keltski križ, črno sonce in
karantanskega panterja.

Naši očetje se niso borili proti Nemcem,
borili so se proti mračnjaštvu,
borili so se za dostojanstvo,
borili so se za svobodo,
borili so se za mir.

Tudi mi se ne borimo proti nikomer,
borimo za odprto družbo,
za dostojanstvo de privilegiranih,
za enake pravice vseh,
za svobodo,
za mir.