Klopotec

Klopotec počasi kleklja
odsotne in zamolkle tone,
kot bi koval na nakovalu usode.

Kanja se z razprtimi krili
serpentinasto spušča 
s kobaltnega neba
in pristane na vrhu 
starega macesna.

Njegova krošnja
je kot filigran iz alabastra,
ki se razrašča 
v lapidariju bogov.

Med skalami ždi golobica
in gruleče moli.

Maj je že zdavnaj mimo.