!

Grenkobe ne smemo nikoli požirati
kajti zastruplja nas.
Izpljuniti jo moramo naglas.